Programador

Subtitle Converter for Video Editors

Subtitle Converter for Video Editors és una aplicació web que té com a finalitat millorar la compatibilitat entre els programaris d’edició de vídeo professional i els fitxers de…